Stödjer de sexuellt utnyttjade
Det behövs speciella barndomstolar med utbildad personal som förstår hur barn uttrycker sig när de utsatts för sexuella övergrepp. Det menar Birgitta Holmberg på ATSUB, en förening för anhöriga till utsatta. Deras landsaktion Trasdockan har väckt mycket positiv respons.
Föreningen ATSUB bildades i största hemlighet nere i Birgittas källare 1993. Då var ämnet väldigt tabu och man hade en anonym boxadress och ett hemligt telefonnummer. På det numret hade man en telefonjour där man tog emot samtal från anhöriga till barn och ungdomar som blivit utsatta för sexuella övergrepp. På telefon bokade man också tid för ett möte i lokalen.
- Förutom stödjande samtal och möten är vi en resurs för den anhörige och följer med som stöd vid kontakter med polis, socialtjänst och sjukhus när det behövs, säger Birgitta.

Idag pratar man mer om sexuella övergrepp, ämnet är inte lika tabu och föreningen behöver inte längre vara hemlig. På torsdagskvällar har man öppet hus, man har en skrivarcirkel och en jourtelefon och verksamhet även för ungdomar. Nu vill man också starta ett jourboende, dit ungdomar och barn kan komma, mitt i natten om så behövs, för att få skydd och stöd.
- Vi har blivit inspirerade av Finland, de ligger längre fram än vi när det gäller att skydda och stödja sina utsatta barn och ungdomar, säger Birgitta.
Många ungdomar har mycket dåliga erfarenheter av vuxna och vågar inte ens söka sig till socialtjänsten när de har problem. Ofta blir de utslängda hemifrån om de försöker anmäla.
- En av våra flickor hade bott på gatan i sju år innan vi lyckades få henne att våga gå till socialen med vårt stöd, idag går det riktigt bra för henne, säger Birgitta.

Varje år kommer det in 17 000 anmälningar om våld mot barn i Sverige. 5000 av dessa är sexuella övergrepp, men mörkertalet är stort. Ofta kan övergreppet inte heller styrkas av polisen som utreder ifall det skett ett brott.
- När de inte kan gå vidare skickar de fallet till socialtjänsten som får göra en utredning. Tyvärr förlitar sig ofta socialsekreterarna på att polisen inte kunnat styrka brott och så blir det ingenting av anmälan, säger Birgitta.
- Det saknas kunskap om hur barn uttrycker sig när de utsatts för övergrepp. Ofta tror man barnen ljuger, men ljuger de så är det nästan alltid för att dölja vad som skett. Skammen är stor och riktigt små barn tror att det här är normalt, att alla barn har det så här, säger Birgitta.
Sexuella övergrepp kan ske på många sätt, ofta görs det medvetet på sätt som inte kan upptäckas. Men har man erfarenhet och utbildning kan man se även de subtila tecknen. Därför vill Birgitta att vi ska införa barndomstolar i Sverige.
- Det finns ju både speciella vatten- och ekonomidomstolar, vi behöver verkligen domstolar med utbildad personal som förstår barns språk och har stor kunskap om brott mot barn, säger Birgitta.

Aktionen Trasdockan som föreningen ATSUB håller i har väckt mycket positivt gensvar, men tyvärr inte den genomslagskraft i media som de hoppats på. Men budskapet och föreningens existens har i alla fall nått ut till många barn och ungdomar.
- Det finns väldigt många barn och ungdomar därute som känner sig som trasdockor, de har ringt oss och vi blir deras ombud och stöd och hjälper de med allt de behöver, säger Birgitta.
Nu söker ATSUB sponsor för Trasdockan 2010 och även en sponsor för att starta ett stödboende för ungdomar och en verksamhet för pojkar.
- Det är ännu mer skambelagt för pojkar att berätta att de utsätts för övergrepp, pojkar får inte gråta eller vara svaga, men också de behöver vårt stöd, säger Birgitta.

ATSUB Förening

Bransch:
Organisation

Telefon: 08-644 21 12


Email:
birgitta@atsub.se

Hemsida:
www.atsub.se

Adress:
ATSUB Förening
Box 15014
10465 Stockholm

| 13 SENASTE FÖRETAGEN